Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Družina Gerbec (PANG 1201)

1906-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis