Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Okrajna gospodarska zadruga Ajdovščina (PANG 1192)

1945-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis