Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Posojilnica v Ajdovščini (PANG 1191)

1854-1954; 0.8 tm (8 škatel); arhivski popis