Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Družina Meden (PANG 1190)

1743-1996; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis