Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Obreza Milan (PANG 1174)

2010-2015; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

8 zvezkov delovnih zapiskov 2010-2015

Opomba: Arhivsko gradivo je na željo izročitelja nedostopno za uporabo 20 let od izročitve (do 31.3.2035).