Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Vuk (Gabrijela) Jela (PANG 1170)

1926-1998; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis