Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko (PANG 1155)

1979-2004; 1.2 tm (12 arhivskih škatel); prevzemni seznam