Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (PANG 1147)

1952-2002(2009); 1.5 tm (15 arhivskih škatel); arhivski popis