Skoči na vsebino

Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom občine Tolmin (PANG 1127)

1976-1989; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

1976: Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom občine Tolmin; 1989: ukinitev

ustanovitev 1976-1977, 1979/ statut, poslovnika, samoupravni sporazumi 1977-1989/ posamezni dokumenti sej 1983-1989/ opis samoupravne organiziranosti skupnosti in seznam delegatov/ posamezni dopisi in ostali spisi 1983-1989/ ocena požarne ogroženosti in načrt požarnega varstva za občino Tolmin 1984/ ocena požarne ogroženosti in operativni načrt požarnega varstva za krajevne skupnosti občine Tolmin

Dostopnost