Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Prosvetno društvo Zvezda Avče (PANG 1106)

1946(?)-1962; 0.0 tm (1m); arhivski popis