Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevna skupnost Avče (PANG 1102)

1974-2009; 0.5 tm (5š); arhivski popis