Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Mrak Cvetka (PANG 1083)

1922-2011; 0.6 tm (6 škatel, 1 mapa); arhivski popis