Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Občinska skupnost za zaposlovanje Tolmin (PANG 1075)

1979-1985; 0.0 tm (1m); arhivski popis