Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Kmetijska zadruga Vipava (PANG 1074)

1945-1994; 0.8 tm (8š); arhivski popis