Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Trgovsko-obrtno društvo za Goriško, Gorica (PANG 691)

1899-1914; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1899: Trgovsko-obrtno društvo za Goriško; 1914: ukinitev

zapisniki sej