Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina (PANG 908)

1974-1989; 0.3 tm (3š); arhivski popis

?: Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1989: ukinitev

zapisniki sej letne, volilne konference, predsedstva 1975-1989/ razna pravila 1975-1981