Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Tečaj za učiteljice ročnih del, Tolmin (PANG 812)

1876-1877; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1876; Tečaj za učiteljice ročnih del

Katalog tečaja 1876-1877