Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Masič Jožef Leopold (PANG 352)

1779-1779; 0.0 tm (1 listina); arhivski popis

doktorska diploma

latinščina