Skoči na vsebino

Splošno gradbeno podjetje Posočje Tolmin (PANG 1041)

1976-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki delavskega sveta 1976-1980, komisije za delovna razmerja 1982-1984, zbora delavcev 1983-1984/ pravilnik o delovnih razmerjih 1984

Dostopnost