Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Krajevna skupnost Col (PANG 934)

1963-1980; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

sestanki odbora za ureditev agrarne skupnosti Col-Orešje-Malo polje 1963-1967/ nagovor ob prireditvi v počastitev elektrifikacije zgornjega dela Zadloga in Križne gore 1975/ dopisi in ostali spisi 1976-1980?