Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Gospodarska zadruga v Selu (PANG 917)

1912-1948; 0.4 tm (1š 9k); arhivski popis

sejni zapisniki odborov 1927-1946/ blagajniški dnevnik 1909-1912/ imenik članov 1934/ saldakonti 1912-1948/, dnevniki 1922-1937

slovenščina, italijanščina