Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Varia – Uprava po 1943 (PANG 869)

1944?-1947?; 2.3 tm (23 arhivskih škatel, 1 mapa); delni prevzemni seznam