Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Plebiscit 23. 12. 1990, Nova Gorica (PANG 757)

1990; 4.1 tm (41 škatel, 1 mapa); prevzemni seznam

dokumentacija volišč z območja občine Nova Gorica 1990

Fond je bil v celoti izročen Arhivu RS dne 9.8.2010.