Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Davčna izterjevalnica Krmin (PANG 16)

1945-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1923: Davčna izterjevalnica Krmin (Esattoria Consorziale di Cormons)
davčne pole posameznih davčnih zavezancev za občini Dolenje in Dobrovo

italijanščina