Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Šolsko nadzorništvo za goriško okrožje (PANG 871)

1895-1947; 2.8 tm (28š); arhivski popis

Personalne zadeve