Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1980; 2.9 tm (29š); arhivski popis

1951: Higienski zavod Gorica; 1954: Okrajni higienski zavod Gorica; 1961: Zavod za zdravstveno varstvo Gorica; 1975: Zavod za socialno medicino in higieno Gorica; 1992:Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

registracija 1969-1980/ samoupravni akti 1969-1980/ zapisniki sej 1969-1980/ programi dela 1970-1980/ poslovna poročila, finančni načrti in zaključni računi 1962-1980/ statistična poročila 1958-1980/ poročila o delu zdravstvenih služb in dispanzerjev 1953-1980/ poročila in statistika o porodih 1955-1980/ poročila o nesrečah pri delu 1956/ evidence nalezljivih bolezni 1956-1980/ evidence o zdravstveni neoporečnosti živil 1953-1976