Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1992-1993; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1947: Okrajna lekarna Tolmin s podružnicami v Bovcu, Kobaridu in na Mostu na Soči; 1962: Lekarna Tolmin z enotami v Bovcu, Kobaridu in na Mostu na Soči; 1980: priključitev  k Centralni lekarni Nova Gorica (Goriška lekarna Nova Gorica); 1993: izločitev Tolminske lekarne iz Goriške lekarne, ustanovitev javnega zavoda Tolminske lekarne; 1994: ustanovitev zasebne Lekarne Tolmin

podatki o poslovanju Tolminske lekarne 1992-1993/ poročilo o popisu sredstev in virov sredstevna dan 30.6.1993/ predlog delitvene bilance za Tolminske lekarne 1993/ pregled prometa in stanja zalog blaga v lekarni1993/ periodični obračun 1993/ volilni imenik zaposlenih 1993/ osnutek sklepa o izločitvi lekarniških enot na področju občine Tolmin iz javnega zavoda Goriške lekarne in osnutek odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Tolminske lekarne