Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-2009; 2.0 tm (20š); arhivski popis

31.5.1965: Vzgojni zavod

Programi dela in letni delovni načrti (1970-1998)/ zapisniki sej strokovnih organov in organov upravljanja 1966-1992/ statut, pravilniki in samoupravni sporazumi 965-1988/ organizacijska poročila 1965-1992/ lastni tiski in glasila 1975-2009/ spisovne evidence 1965-1998/ izdelki otrok 1998-2007/ primerki šolskih dnevnikov in imenikov 1967-1988/ gradivo sindikalne organizacije 1973-1988