Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1954-2003; 1.9 tm (19š); prevzemni seznam

1954: pomožni oddelek pri Osnovni šoli Tolmin; 1957: Pomožna šola Tolmin; 1966: Posebni vzgojni in izobraževalni zavod Tolmin; 1990: Vzgojnoizobraževalni zavod Tolmin; 1992: Center za vzgojo in usposabljanje Tolmin

šolska kronika 1954-1977, 1978-1996/ organizacijska in druga poročila 1956-1994/ učni načrti 1954/ delovni programi 1964-2003/ matični in osebni listi učencev, gojencev 1954-1968/ seznami gojencev 1956-1976/ statistika 1955-1965/ šolska stavba, adaptacije 1955, 1963/ zapisniki sej upravnega odbora, sveta domske skupnosti, vzgojiteljskega zbora, inšpekcij 1954-1997/ seznami zaposlenih 1954-1978/ pravilniki, pravila 1962-1996// delovodniki 1956-1980/ priznanja 1978/ odbrani spisi 1964-1987