Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1929-2000; 3.1 tm (31š 1k); prevzemni seznam

1919: Konvikt Francesco Scodnik Tolmin, Convitto Francesco Scodnik Tolmino; 1945: Dijaški dom Tolmin; 1952: Dijaški dom Petra Skalarja Tolmin; 1969: Dom šolske mladine Petra Skalarja Tolmin; 1979: Dom učencev Svetozar Marković Tolmin

blagajniška knjiga 1933/ zapisniki upravnega sveta doma 1935-1943/ osebni listi gojencev 1962-1981/ dnevniki dela 1977-1981/ letni načrti dela 1971-1981/ domsko letno poročilo 1974-1981/ zapisniki vzgojiteljskega zbora 1970-1981/ zapisniki in programi dela osnovne organizacije Zveze socialistične mladine 1978-1980/ interesne dejavnosti 1976-1979/ zapisniki zbora učencev 1969-1980/ delovodniki 1974-1984/ zaključni računi s prilogami 1957-1968/ fotografije 1929-1977

slovenščina, italijanščina