Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1991; 4.1 tm (41š); arhivski popis

1945: Dijaški dom v Gorici; 1947: dijaški dom v Šempetru; 1952: Dijaški dom v Novi Gorici; 1963: Dom šolskih centrov Nova Gorica; 1981: Dom učencev Mitja Gorjup; 1991: Dijaški dom Nova Gorica

Dokumentacija o registraciji, organizacijskih spremembah 1952-1965/ stavba, prostori 1958-1986/ poročila o delu 159-1990/ plani dela 1950-1974/ prireditve 1980-1991/ statuti, pravila, pravilniki 1964-1989/ zapisniki domskih strokovnih in upravnih organov, komisij, odborov 1953-1989/ personalne zadeve 1948-1985/ finančne zadeve 1952-1981/delovodnik 1962-1988/ odbrani spisi 1958-1985/ delo družbenopolitičnih organizacij doma 1966-1985/ osebni listi 1962-1981/ evidenčni listi 1968-1983/ dokumentacija o počitniškem domu v Ankaranu 1966-1977/ fotografije/ magnetofonski in audio zapisi