Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1968; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1948: Dijaški dom Kobarid; Dijaški dom Andreja Manfrede Kobarid; 1968: priključitev Dijaškemu domu Tolmin

kronika 1949-1952/ zapisniki sestankov domskega kolektiva 1949-1953/ zapisniki sestankov vzgojiteljskega kolektiva 1963-1964/ zapisniki sej sveta dijaškega doma 1966-1967/ zapisniki sej sveta upravnega odbora 1960-1964/ seznam gojencev 1964-1965/ načrt vzgojnega dela 1963-1967/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1948-1954/ zapisniki redovalnih konferenc 1954-1968