Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-1986; 1.9 tm (19 š); prevzemni seznam

1949: Ljudska univerza Solkan, Ljudska univerza Šempeter pri Gorici; 1959: Okrajna delavska univerza Jože Srebrnič Nova Gorica; 1960: Zavod za izobraževanje in organizacijo dela Gorica; Delavska univerza Nova Gorica; 1992: Ljudska univerza Nova Gorica

spisi 1959-1980/ delovodniki 1961-1980/ zaključni računi 1961-1979/ programi dela, poročila, pravila, pogodbe 1961-1980/ knjige potrdil o uspešno končanih tečajih 1966-1982/ zapisniki sej zbora delavcev in sej sveta 1961-1981/ poslovna poročila 1960-1979/ odločbe o ustanovitvi, spremembe in vpisi v register 1959-1981