Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1968; 2.9 tm (29š 1k); arhivski popis

1947: oddelek Splošne strokovne šole v Idriji; 1950: Šola za učence v gospodarstvu, oblačilne stroke Vrhpolje in Dom učencev Šole za učence v gospodarstvu, oblačilne stroke Vrhpolje; 1953: Vajenska šola oblačilne stroke Vrhpolje in Dom učencev Vajenske šole oblačilne stroke Vrhpolje, 1964: ukinitev

šolska kronika 1960-1963/ dnevniki šolskega dela 1948-1963/ glavne vpisnice 1949-1964/ šolska matica 1948-1952/ učne pogodbe 1951-1962/ personalne zadeve 1949-1963/ statistika, zaključni računi, spisi, spisovne evidence, likvidacija 1964-1968