Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1951-1975; 0.5 tm (5š 1m); arhivski popis

1951: Državna nižja glasbena šola Tolmin; 1976: vključitev v Šolski center Tolmin (zunanji oddelki: Bovec, Kobarid, Most na Soči, Podbrdo); 1978: preimenovanje Šolskega centra Tolmin v Šolski center Vojvodina Tolmin; 1985: Organizacija združenega dela Šolski center Vojvodina Tolmin, Temeljna organizacija združenega dela Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, enota Glasbena šola Tolmin

zapisniki sej predavateljev 1951-1957/ vpisi dijakov 1953-1957, 1964, 1965/ prošnje za prireditve, programi javnih nastopov 1951-1964/ revija pevskih zborov v Tolminu 1975/ šolski prostori 1952-1971, 1973, 1974/ proračuni, finančni načrti, zaključni računi 1955-1969/ statistika 1956-1969/ zapisniki sej šolskega sveta 1957-1970/ zapisniki sej zbora delavcev 1959, 1960, 1976/ vpisnice 1953-1957/ organizacijska in druga poročila ter programi dela 1952-1975/ personalne zadeve 1951-1975/ gradivo oddelkov v Kobaridu in Bovcu 1970-1973/ statut, pravila, predpisi 1960, 1965, 1972, 1975/ kronika 1979-1986