Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1998; 4.5 tm (45š); arhivski popis

1948: Državna glasbena šola Nova Gorica, sedež Šempeter; 1952: Glasbena šola Solkan; 1953: podružnica v Šempetru; 1956: osamosvojitev glasbene šole Šempeter; 1983: Center za glasbeno vzgojo Nova Gorica z združitvijo glasbenih šol v Šempetru in Novi Gorici; 1992: Glasbena šola Nova Gorica

spisi glasbene šole Nova Gorica 1948/ statistika 1949/ proračun glasbene šole Šempeter in glasbenega tečaja v Ajdovščini 1949/ spisi nižje glasbene šole Solkan 1949-1950/ personalne zadeve 1948-1963/ zapisniki sej šolskega odbora in delovne skupnosti glasbene šole Solkan 1956-1975/ zapisniki sej šolskega odbora in delovne skupnosti glasbene šole v Solkanu 1976-1983/ zapisniki sej delovne skupnosti zbora delavcev ter drugih organov na glasbeni šoli Šempeter 1966-1975/ zapisniki sej zbora delavcev glasbene šole Solkan 1974-1975/ zapisniki sej delovne skupnosti glasbene šole Solkan 1974-1983/ zapisniki sej sveta glasbene šole Solkan in Šempeter 1974-1981/ zapisniki sej sveta staršev glasbene šole Šempeter 1980-1982/ zapisniki sej učiteljskega zbora glasbene šole Solkan in Šempeter 1974-1984/ zapisniki redovalnih konferenc glasbene šole Šempeter 1983/ gradivo strokovnih aktivov šol 1978-1980/ učni načrti 1953/ poskus načrtovanja glasbene šole v Novi Gorici 1973-1977/ gradivo ob tridesetletnici šole 1978/delovni načrti in organizacijska poročila 1973-1982/ plani, poročila, delovni načrti 1974-1981/ statuti in samoupravni akti 1951-1995/ vabila in programi za prireditve glasbene šole Nova Gorica 1955-1983/ finančni plani in poročila 1948-1965/ spisovne evidence 1948-1998/ okrožnice 1949-1964/ zvezek z obvestili - kronika 1967-1972/ fotografije glasbene šole Šempeter 1958-1978/ priznanja 1983-1984/glavni katalogi 1951-1983/ 505 fotografij 1948-1984/