Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-2005; 2.3 tm (23 š); arhivski popis

1964: Posebni vzgojni in izobraževalni zavod Vrhpolje pri Vipavi, 1965: Vzgojni zavod Pavla Rušta Vrhpolje pri Vipavi; 1982: ukinitev (priključitev enote s prilagojenim programom Osnovni šoli  Ajdovščina)

Zapisniki sej zbora delovne skupnosti 1965-1978/ Zapisniki sej upravnega odbora 1966-1970/ Zapisniki sej sveta 1981-1982/ registracija zavoda 1965-1979/ ukinitev 1982-1983/ programi dela 1969-1982/ poročila, smernice, analize 1979, 1981/ zaključni računi 1966-1981/ statut, pravilniki, sporazumi 1966-1981