Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1937-1943; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1937: Kraljevo učiteljišče Vincenzo Arbarello v Tolminu, Istituto Magistrale Vincenzo Arbarello di Tolmino; 1943: ukinitev

zapisniki o izpitih s prilogami 1938, 1941/ dijaška dokumentacija 1938-1943/ zapisniki o sprejemnih izpitih 1937-1938/ delovodnik 1941-1943/ knjiga sporočil vodstva šole posameznim oddelkom 1939-1941/ dnevnik učitelja književnosti 1938-1939/ razrednica 1942-1943/ register kazni 1938-1940/ preglednica trimesečnih uspehov 1940-1941/ opisi uspehov dijakov po predmetih 1940-1941

italijanščina