Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-2017; 14.7 tm (147 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1947: Gimnazija v Šempetru; 1952: Gimnazija v Novi Gorici; 1981: v okviru Srednje šole za zdravstvo in družboslovje Nova Gorica; 1984: Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica; 1997: Šolski center Nova Gorica

dnevniki 1947-1984/ inventarna knjiga dijaške knjižnice gimnazije Nova Gorica 1952-1958/ priprave na gradnjo šolskega centra 1955-1960/ dijaške evidence 1948-1952/ nastavitev učnega kadra 1949-1950/ statistični listi ob zaključku šolskega leta delavske gimnazije 1950-1951/ seznami dijakov 1951, 1952, 1964-1968/ zaključni izpiti 1964/ tečaji 1965/zaključna statistična in organizacijska poročila 1955-1966/ letni delovni načrti  1966-1990/ seznami učiteljev od 1947-1977/ zapisniki zbora delavcev 1981-1990/ zapisniki sej profesorskega zbora 1961-1962/ zapisniki sej internega šolskega sveta 1981-1988/ zapisniki sej sveta šole 1981-1987/ poročila o delu krožkov 1985/ statuti, pravilniki 1970- 1988/ maturitetne, seminarske naloge 1961-1998/  priznanja, plakete, diplome 1955-1990/ gradivo celice komunistične partije 1950-1952/ mladinska organizacija 1951-1952/ delovodniki 1979-1988/ fotografije