Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1957-1968; 2.6 tm (26š); arhivski popis

1957: Ekonomska srednja šola Ajdovščina; 1968: ukinitev

dnevniki 1957-1968/ dnevniki raznih tečajev v okviru ekonomske šole 1959-1962/ vpisnice 1957-1968/ zapisniki o zaključnih izpitih 1960-1968/ zapisniki o privatnih izpitih 1959-1967/ zapisniki o privatnih in nižjih tečajnih izpitih 1945-1958/ seznam slušateljev oddelka za odrasle 1963-1965/ spisi 1958-1968/ zapisniki sej organov šole 1963-1968/ samoupravni akti 1964-1966/ finance 1960/ delovodniki 1960-1968/ fotografije