Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1993-2002; 9.2 tm (92š); arhivski popis

1993: Agencija Tolminska, izobraževalno središče, k.d. Perovič, program srednjega izobraževanja-gostinska dela, program izobraževanja odraslih; 2002: ukinitev

Zaradi ukinitve prevzeta vsa ohranjena pedagoška dokumnetacija šole: osebni listi, pogodbe, zapisniki o izpitih, dnevniki 1993-2001 za program srednjega izobraževanja- gostinska dela/ matične knjige, zapisniki o izpitih, seznami, izpisnice, redovalnice, pogodbe, programi izobraževanja ob delu 1995-2002/