Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1942-1970; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Trenta; pod italijansko oblastjo: šola v Zgornji Trenti in šola v Trenti (na Logu), Scuola elementare di Trenta Superiore (S. Maria di Trenta) in Scuola elementare di Trenta Inferiore; 1945: Osnovna šola spodnja Trenta; 1945: Osnovna šola Zgornja Trenta; 1947: Osnovna šola Trenta; 1964: podružnica; 1966: ukinitev

Šolska kronika 1946-1970, 1956/ dnevnik šole v Spodnji Trenti 1942-1943/ tedniki in razrednice šole v Spodnji Trenti 1945-1947/ tedniki in razrednice šole v Zgornji Trenti/ razrednice in imeniki 1947-1964/ šolska matica in kazalo 1945-1966/ matični listi 1945-1963/ statistika 1948-1949/ delovodnik 1945-1946/ odbrani spisi 1945-1946/ 1947-1956/ imeniki učencev 1956-1964