Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1999; 2.1 tm (21š); arhivski popis

1843: Ljudska šola Šempas, Scuola popolare di Sambasso; 1924: Scuola elementare di Sambasso; 1945: Državna osnovna šola Šempas; 1980: Osnovna šola I.primorski partizanski bataljon Simon Gregorčič Šempas; 1992: Osnovna šola Šempas; 1873: Ljudska šola Osek; po 1924: Scuola elementare di Osecca (frazione); 1945: Državna osnovna šola Osek; 1961: podružnica; 1963: ukinitev; 1884: Ljudska šola Ozeljan; po 1924: Scuola elementare di Ossegliano (frazione); 1945: Državna osnovna šola Ozeljan; 1961: podružnica; 1980: ukinitev; 1914: Ljudska šola Vitovlje, podružnica šole v Oseku; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Vittuglia; 1945: ukinitev

inventarne in blagajniške knjige 1946-1969/ delovodniki 1946-1976/ inšpekcijski pregledi 1950-1959/ zapisniki sej delovne skupnosti 1964-1977/ seje aktivov 1965-1970/ zapisniki upravnega odbora in raznih komisij 1965-1970/ zapisniki učiteljskega zbora 1964-1972/ zapisniki roditeljskega sveta 1947-1948/ statistika 1945-1974/ šolske matica 1937-1962/ matični listi 1938-1979/šolske kronike: šola Ozeljan 1946-1958, šola Osek 1949-1958, šola Šempas 1977-1999