Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1855-2010; 9.7 tm (97 škatel); prevzemni seznam

1815: Ljudska šola Renče; 1918: Ljudska šola Renče, Scuola popolare di Ranziano; 1924: Scuola elementare di Ranziano; 1945: Osnovna šola Renče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Renče; 1952: štirirazredna osnovna šola, višji razredi v osnovni šoli Bukovica; 1958: osemletna osnovna šola Renče; Osnovna šola Lucijana Bratkoviča - Bratuša Renče; Osnovna šola Bukovica; 1962: podružnica; 1870: Ljudska šola Gradišče; po 1918: Ljudska šola Gradišče, Scuola poplare di Gradiscutta; 1924: Scuola elementare di Gradiscutta; 1945: Osnovna šola Gradišče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Gradišče; 1961: podružnica; 1990: ukinitev

šolska kronika šole Renče1880-1910, 1948-1969, 1976-1979, šole Bukovica 1947-1965, šole Gradišče 1947-1989 častne bukve šole Renče (zlata knjiga) 1858-1911/ gradivo za šolsko kroniko 1958-1975, 1976-1979/ matični listi po letu rojstva 1933-1973/ dnevniki 1957-1985/ seznami učencev partizanske šole 1945-1946/ vpisnice 1946-1948/ imeniki in tedniki 1954-1982/ dnevnik vzgojno-varstvene enote 1982-1985/ šolska matica 1939-1964/ matična knjiga 1962-1968/ zapisniki konferenc in pedagoških posvetov 1948-1975/zapisniki pedagoških konferenc 1976-1980/ poročila o delu in šolskem uspehu 1959-1970/ šolska glasila 1959-1975/ zapisniki literarnega krožka, šolske zadruge in pionirske organizacije 1959-1963/ fotografije literarnega krožka 1959-1965/ zapisniki samoupravnih organov 1958-1985/ statistična poročila 1948-1985/  organizacijska poročila 1956-1984/ samoupravni akti 1962-1973/ finance 1962-1973/ knjiga žalosti ob Titovi smrti 1980

slovenščina, nemščina