Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1907-2003; 2.6 tm (26š); arhivski popis

1869: Ljudska šola Podbrdo; po 1918: Ljudska šola Podbrdo, Scuola popolare di Piedicolle; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle ; 1945: Državna osnovna šola Podbrdo; 1963: Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo; 1887: Ljudska šola Grahovo; po 1918: Ljudska šola Grahovo, Scuola popolare di Gracova Serravalle; 1924: Scuola elementare Gracova Serravalle; 1945: Državna osnovna šola Grahovo ob Bači; 1961: podružnica; 1907: Ljudska šola Stržišče; po 1918: Ljudska šola Stržišče, Scuola popolare di Sant'Osvaldo; 1924: Scuola del comune di Gracova Serravalle,  di Sant'Osvaldo; 1945: Državna osnovna šola Stržišče; 1964: podružnica; 1973: ukinitev; 1906: Ljudska šola Hudajužna; po 1918: Ljudska šola Hudajužna, Scuola popolare di Oblocca Iusina; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle,  di Oblocca Iusina; 1945: Državna osnovna šola Hudajužna; 1961: podružnica; 1971: ukinitev; 1887: Ljudska šola Rut; po 1918: Ljudska šola Rut, Scuola popolare di Rutte di Gracova; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle,  Rutte di Gracova; 1945: Državna osnovna šola Nemški Rut; 1964: podružnica; 1971: ukinitev; 1924: Osnovna šola Porezen, pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Porsenna; 1945: Državna osnovna šola Porezen; 1962: ukinitev

Šolske kronike šole šole Podbrdo 1947-1962, Nemški Rut 1949-1973, šole Grahovo 1949-2003, šole Hudajužna 1970-1971/ razrednica 1907-1908, izpitni registri 1936-1942 in dnevnik osnovne šole Podbrdo 1942-1943/ razrednica 1921-1922, vpisnice 1920-1928 in seznam šoloobveznih otrok osnovne šole Stržišče 1927-1928/ dnevniki osnovne šole Grahovo 1928-1943/ matični listi osnovne šole Podbrdo in podružnic Grahovo, Stržišče, Rut, Bača pri Podbrdu in Hudajužna 1937-1970, 1979-1999/ šolska matica šole Porezen 1945-1946 in Podbrdo 1945/ matične knjige šole Stržišče 1937-1967/ tedniki in imeniki šole Stržišče 1946-1965/ seznami otrok šole Podbrdo 1947/ zapisniki sej sveta šole in delovnega kolektiva 1963-1988/ zapisniki sej šolskega odbora Hudajužna 1955-1961/ zapisniki sindikalne organizacije 1974-1977/ pravilniki in drugi akti 1960-1987/  letni delovni načrti in poročila 1964-1987/ delovodniki 1947-1990/ gradivo pionirske organizacije 1975-1989

slovenščina, italijanščina