Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1990; 1.8 tm (18š); arhivski popis

1870: Ljudska šola Otlica; pod italijasnko oblastjo: Scuola elementare di Ottelza, 1943: partizanska šola Otlica; 1945 Osnovna šola Otlica; pod italijansko oblastjo: Corso merletti Ottelza,  1883: Ljudska šola Dol; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Dol; 1943: partitzanska šola na Predmeji; 1945: Osnovna šola Dol-Predmeja; 1965: podružnica; 1885: Čipkarska šola Dol ; 1930: Scuola elementare di Montecucco; 1946: Osnovna šola Kovk; 1959: podružnica

Šolska kronika šole Kovk 1945-1974, šole Predmeja 1960-1969, šole Otlica 1947-1986, pionirskega odreda šole Otlica 1982-1990/ razrednice in imeniki šole Otlica 1946-1963/ zapisniki šolskih organov 1971-1972/ letni delovni načrti 1954-1955, 1965-1966/ dokumentacija šolske mlečne kuhinje 1965-1967/ statuti, pravilniki 1964, 1965/ delovodnik 1945-1949/ tedniki tečaja Rdečega križa 1952-1959/ tedniki in imeniki šole Kovk 1945-1969/gradivo podmladka Rdečega križa šole Kovk 1956-1962/ delovodnik šole Kovk 1951-1957/ indeks k delovodniku šole Kovk 1947/nadzorovanja šole Kovk 1946, 1950-1960/ statistična, organizacijska, zdravstvena poročila šole Kovk 1946-1962/ podatki o učiteljih šole Kovk 1946-1958/ tedniki in imeniki šole Predmeja 1950-1969/ fotografije 1975/ oris zgodovine šole Predmeja/ organizacijsko poročilošole Predmeja 1959/ inventarna knjiga knjižnice šole Predmeja 1952-1957/ blagajniške in proračunske knjige šole Predmeja 1946-1961/ indeks k delovodniku  šole Predmeja1946-1950/ odbrani spisi  šole Predmeja 1955-1961/Imeniki in tedniki šolskega dela Čipkarske šole Otlica-Predmeja 1958-1969/ proračunska knjiga čipkarske šole 1960