Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1963; 0.7 tm (7 škatel); arhivski popis

1842: Ljudska šola Opatje selo; po 1918: Ljudska šola Opatje selo, Scuola popolare di Oppacchiasella; 1924: Scuola elementare di Oppacchiasella; 1945: Osnovna šola Opatje selo (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Opatje selo; 1962: podružnica; 1975: ukinitev

vpisnice 1945-1947/ matični listi 1933-1950/ seznami učencev vpisanih v slovanske šole 1946-1947/ razrednice, dnevniki, tedniki 1947-1962/ finančni plani in poročila 1947, 1957-1961/ spisi 1947-1963/ statistični listi 1948-1961/ poročila o šolskem delu 1949-1964/ delovodniki 1951-1958, 1960-1962