Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1924-1963; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1897: podružnična šola; po 1918: Scuola elementare di Cau ; 1945: Ljudska šola Kal - Koritnica (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Kal - Koritnica; Osnovna šola Kal - Koritnica - Bavšica; 1957: ukinitev

Šolska kronika 1953-1956/ dnevniki 1924-1942/ register večernega tečaja 1930-1931, 1936-1937/ vpisnica 1946-1947/ razrednice 1946-1956/ imeniki 1956-1957/ matični listi otrok 1947-1963/ šolska matica in kazalo 1940-1957/ poročila o delu 1948-1952/ statistika 1949, 1954/ primopredajni zapisniki 1947-1955

slovenščina, italijanščina