Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1938-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1907: ustanovitev provizorične podružnične šole, 1908: podružnica s poukom dvakrat tedensko; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Bausizza; 1945: Osnovna šola Bavšica; 1960: ukinitev

Šolska kronika 1956-1960/ dnevniki 1938-1943/ vpisnice 1945-1947/ razrednice 1947-1956/ imeniki 1956-1960/ šolska matica 1953-1960/ matični listi 1947-1957/statistični listi 1949-1960/ zaključna in organizacijska poročila 1956-1960

italijanščina, slovenščina