Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1951-2002; 145.1 tm (1451 š); prevzemni seznam

1952: Narodna banka FLRJ – sedež Nova Gorica; 1963: Služba družbenega knjigovodstva pri Narodni banki Jugoslavije – sedež Nova Gorica; 1965: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji – podružnica Nova Gorica; Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji – podružnica Nova Gorica; 1994: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje – podružnica Nova Gorica; Agencija Republike Slovenije za plačilni promet – podružnica Nova Gorica

zapisniki sej  sveta delovne skupnosti 1965-1995/ zapisniki zbora delovnih ljudi 1975-1989/ zapisniki kolegija podružnice 1975-2000/ disciplinska komisija 1978-1996/ pravilniki in navodila podružnice 1976-/1996/ zbirne tabele o plačilih z investicije 2000-2001/ projektna dokumentacija poslovnih prostorov podružnice 1975-1989/ zaključni računi podružnice 1952-1993/ poslovna poročila organizacij 1973-1991/zaključni računi organizacij 1957-2001/ mape imetnikov žiro in drugih računov 1951-2002/ lastninsko preoblikovanje podjetij 1994-1997/ informacije 1960-1992